Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Pracownik ds. rachuby i płac

Przyjdź, zapisz się, zdobądź wiedzę i  umiejętności!!!

Nauczysz się

- ustalić terminarz i wykaz zadań

- organizować pracę własną

- prowadzić dokumentację i zadania w zakresie płac oraz terminowo i prawidłowo dokonywać rozliczeń finansowych

- ustalić koszty uzyskania przychodu

- zastosować właściwą stawkę podatkową

- rozliczać umowy cywilnoprawne, świadczenia odszkodowawcze, zasiłki i dodatki, zobowiązania wynikjące z systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

- sporządzić listę płac

- dokonać rozliczenia ZUS i US

- wypełnić imienne raporty miesięczne

- wypełnić deklaracje rozliczeniowe

Program szkolenia/Tematyka

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne:

  1. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych
  2. Specjalista ds. rachuby i płac – cechy, charakterystyka i organizacja pracy
  3. Płace – wybrane zagadnienia

 

Szkolenie skierowane do

Kurs skierowany jest do osób dorosłych,  które chcą uzyskać lub poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów i przepisów podatkowych.

Wymagania stawiane kandydatom

- wykształcenie średnie

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.  Część praktyczna będzie realizowana stacjonarnie.

Prowadzący

Specjalista ds. rachunkowości i finansów, uzyskany certyfikat księgowego- nadany przez Ministra Finansów RP. 23 lata stażu pracy w księgowości.

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne

- dostęp do komputerów

- wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną

Czas trwania/Termin

20 godzin

 Kursy realizowane są przeważnie w godzinach popołudniowych.

Cena

840,00 zł

Kontakt

tel. 87 615 28 77

n.bendek@zdz.bialystok.pl