Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kursy spawalnicze

 Przyjdź, zapisz się, zdobądź wiedzę i  umiejętności!!!

Nauczysz się

umiejętności spawania blach i rur – spoinami pachwinowymi i czołowymi w zakresie:
- spawania MAG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135) lub
spawania MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (131) lub
- spawania TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141) lub
- ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną MMA (111)

wg wymagań normy: PN-EN ISO 9606-1 dla stali lub wg PN-EN ISO 9606-2 dla aluminium.

Program szkolenia/Tematyka

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne:

1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu
2. Rysunek techniczny w spawalnictwie
3. Materiały podstawowe
4. Materiały dodatkowe
5. Podstawy elektrotechniki
6. Urządzenia i sprzęt do spawania
7. Technika i technologia spawania
8. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych
9. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
10.Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
11.Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa
12.Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych
13.Zajęcia praktyczne

Szkolenie skierowane do

Szkolenia spawalnicze skierowane są do osób, które chcą zdobyć umiejętności spawania, nowy zawód lub uzupełnić posiadaną wiedzę.

Wymagania stawiane kandydatom

- ukończone 18 rok życia,
- ukończona szkoła podstawowa
- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (od lekarza medycyny pracy)

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna będzie realizowana stacjonarnie (na spawalni).

Prowadzący

Instruktorzy kursów spawalniczych z wieloletnim doświadczeniem

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne,
- materiały spawalnicze,
- środki ochrony indywidualnej (przyłbice, rękawice, czapki, fartuch spawaliczy, rękawy spawalnicze),
- egzamin przed licencjonowanym egzaminatorem Istytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kursant, który zda egzamin teoretyczny i praktyczny otrzymuje:

- zaświadczenie o ukończeniu kursu spawacza wydane na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652),

- Książeczkę Spawacza,

- Świadectwo Egzaminu Spawacza,

Czas trwania/Termin

Spawanie metodą MAG/MIG – 116 godzin
Spawanie metodą TIG – 126 godzin
Spawanie metodą MMA -116 godzin

Kursy realizowane są w godzinach popołudniowych. Dla zorganizowanych grup kurs może być realizowany w dowolnych godzinach lub w trybie weekendowym. Na życzenie klienta kurs może być realizowany w przedsiębiorstwie po uprzedniej akceptacji miejsca do przeprowadzenia zajęc.

Cena

Spawanie metodą MAG/MIG

Spawanie metodą TIG

Spawanie metodą MMA -

 

Kontakt

Natalia Bendek

n.bendek@zdz.bialystok.pl

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

slider weryfikacja 1

Dnia  27 kwietnia 2022r. o godz. 16.00 odbędzie się weryfikacja uprawnień spawalniczych dla osób, którym wygasa termin ważności. Egzaminy kwalifikacyjne i weryfikacyjne nadawane są przez egzaminatorów posiadających licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Egzaminy są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (W-19/IS-17) i pod merytorycznym nadzorem Instytutu. Dokumentem potwierdzającym pozytywny wynik egzaminu spawacza jest świadectwo egzaminu spawacza i wpis do Książki Spawacza.

 

 

Kursy ciesielskie

 zyczenie bn

Przyjdź, zapisz się, zdobądź wiedzę i  umiejętności!!!

 

Kursy ciesielskie to dobry wybór dla osób nieposiadających przygotowania zawodowego, które chcą zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności, jak również dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wykonywania zadań zawodowych cieśli. Kursy ciesielskie nie są poprzedzone żadnym egzaminem wstępnym, więc jedynym warunkiem przyjęcia kandydata na kurs jest odpowiedni stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań zawodowych cieśli.

 

Zapraszamy do udziału w kursach:

 

CIEŚLA - ZŁĄCZA CIESIELSKIE

CIEŚLA - KONSTRUKCJE SZKIELETOWE

CIEŚLA - WIĘŹBY DACHOWE

CIEŚLA - BUDOWNICTWO RYGLOWE

CIEŚLA - BUDOWNICTWO WIEŃCOWE PRZY UŻYCIU BALI OKRĄGŁYCH

CIEŚLA - BUDOWNICTWO WIEŃCOWE PRZY UŻYCIU BALI CIOSANYCH

oraz

DRWAL

 

 

Bezpłatne kursy dla osób do 30 roku życia

kurs młodzi bezpłatny staż spawacz gołdap Sd

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 120 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnoprawnościami i 60 osób pracujących, w wieku 15-29 lat zamieszkujących subregion ełcki, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez min. 55 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez min.17osób pracujących do XII2022. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowość szkoleniowa!!!

kobietaWszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenia z: rozwoju osobistego, NLP, treningi komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych, radzenia ze stresem, zarządzania konfliktem, zarządzanie emocjami:

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Warsztaty uważności

Program Warsztatów Uważności dostarcza narzędzi skutecznego radzenia sobie ze stresem w życiu, podnosi jakość życia, obniża ogólne napięcie i zwiększa poziom pozytywnych emocji. Polega na rozwijaniu umiejętności pełnego skupiania uwagi na tym, co się w danej chwili, tu i teraz doświadcza (doznaniach, myślach i emocjach). Skupiania, w którym przyjmujemy i akceptujemy to, co doświadczamy w bieżącej chwili, takim jakim to jest, bez nawykowego oceniania i przywiązywania się do tego. W ten sposób pozwalamy, aby to co pojawiło się w polu uwagi odeszło, dając miejsce kolejnym, zawsze bieżącym doświadczeniom.

CZYTAJ WIĘCEJ

Warsztaty kreatywności

Kreatywność jest podstawą rozwoju człowieka, nie jest darem, z którym trzeba się urodzić, można jej się nauczyć dzięki ćwiczeniom.

Kreatywność to źródło zaskakujących rozwiązań, nowych pomysłów, cennych spostrzeżeń.

CZYTAJ WIĘCEJ

Letni Kobiecy warsztat doskonałości

Zrób sobie prezent na Lato– zafunduj SPA dla umysłu !!!

Poznaj skuteczne techniki NLP (Programowania Neurolingwistycznego) i coachingowe, dzięki którym zmienisz postrzeganie siebie, zlikwidujesz wewnętrzne blokady, podniesiesz poczucie własnej wartości, a nawet zmienisz swoją historię osobistą, a przede wszystkim zrelaksujesz się i nabierzesz dystansu do wielu spraw.

Zajęcia prowadzone formą warsztatową. Pracujesz indywidualnie na własnych celach, pragnieniach, eliminujesz bariery, które Ci przeszkadzają, budujesz nowy obraz siebie i swojego życia. To wszystko robisz we własnych myślach i we własnych notatkach, nie musisz dzielić się z innymi „na głos”. I dlatego jest to takie komfortowe i skuteczne.

CZYTAJ WIĘCEJ