Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Uprawnienia

Weryfikacja - odnowienie uprawnień spawalniczych

slider weryfikacja 1

Dnia 22 lipca 2023r. o godz. 11.00 odbędzie się weryfikacja uprawnień spawalniczych dla osób, którym wygasa termin ważności. Egzaminy kwalifikacyjne i weryfikacyjne nadawane są przez egzaminatorów posiadających licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Egzaminy są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (W-19/IS-17) i pod merytorycznym nadzorem Instytutu. Dokumentem potwierdzającym pozytywny wynik egzaminu spawacza jest świadectwo egzaminu spawacza i wpis do Książki Spawacza.