Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Pomoc kucharza

kucharzZapraszamy  na szkolenie  „Pomoc kucharza

Szkolenie ma na  celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do wykonywania zadań na stanowisku pomoc kucharza. Pozwoli zdobyć i opanować wiedzę oraz umiejętności potrzebne do pracy w kuchni. 

Program szkolenia:

-techniki sporządzania potraw
-techniki sporządzania napojów
-proces gotowania , pieczenia i smażenia
-ocena towaroznawcza
-naczynia i urządzenia praz dekoracjach
-organizacja produkcji
-przestrzeganie zasad higieny w procesie produkcji
-metody aktywnego poszukiwania pracy
-zajęcia praktyczne

Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.  z 2014r. poz. 622).