Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Pokojówka-obsługa hotelowa

pokojowaWszystkich zainteresowanych zapraszamy  na szkolenie  „Pokojówka-obsługa hotelowa

Celem szkolenia jest  nabycie umiejętności wykorzystania technik czyszczenia i porządkowania oraz obsługi sprzętu mechanicznego do sprzątania pomieszczeń.

Szkolenie zawiera elementy teoretyczne oraz praktyczne.

Program szkolenia:

-ochrona i zabezpieczenie kluczy
-usuwanie plam
-sprzątanie pomieszczeń i czyszczenie powierzchni
-czyszczenie sprzętu
-stosowanie procedury w magazynie
-praktyczna nauka zawodu w zakładzie pracy
-stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
-przestrzeganie zasad wyglądu, postawy, zachowania pracownika
-stosowanie przepisów przeciwpożarowych 

Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.  z 2014r. poz. 622).