Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Masaż sportowo-leczniczy

masazZapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszej oferty szkoleń masażu sportowo-leczniczego

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się profesjonalnego wykonywania masażu.

Celem szkolenia jest z dobycie umiejętności stosowania zgodnie z wymogami wiedzy medycznej różnych metod masażu ręcznego i przyrządowego w medycynie i sporcie

Warunki przyjęcia na kurs:

-wykształcenie minimum średnie
- dobry stan zdrowia

Program szkolenia:

- wstęp do masażu
- biologiczne i anatomiczne podstawy masażu
- masaż klasyczny
- masaż sportowy
-masaż leczniczy
-inne metody masażu

 Po zdaniu egzaminu wewnętrznego kursanci otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.  z 2014r. poz. 622).