Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

Strona główna

Weryfikacja - odnowienie uprawnień spawalniczych

slider weryfikacja 1

Dnia 27 kwietnia 2024r. o godz. 11.00 odbędzie się weryfikacja uprawnień spawalniczych dla osób, którym wygasa termin ważności. Egzaminy kwalifikacyjne i weryfikacyjne nadawane są przez egzaminatorów posiadających licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Egzaminy są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (W-19/IS-17) i pod merytorycznym nadzorem Instytutu. Komisja spawalnicza przy ZDZ Białystok nadaje kwalifikacje spawalnicze zgodne z normą PN-EN ISO 9606-1 i PN-EN ISO 9606-2 w metodach spawania 111, 131, 135, 136, 141 i 311. Dokumentem potwierdzającym pozytywny wynik egzaminu spawacza jest świadectwo egzaminu spawacza i wpis do Książki Spawacza.