Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Cieśla - budownictwo ryglowe

Przyjdź, zapisz się, zdobądź wiedzę i  umiejętności!!!

 

Nauczysz się

- dobrać odpowiednie drewno oraz łączniki ciesielskie,

- scharakteryzować podstawowe elementy ściany ryglowej m.in. podwalina, oczep, słupki, zastrzały, rygle,

- dobrać odpowiedni materiał do wypełnienia,

- scharakteryzować mur pruski,

- wykonać fundament pod podwalinę,

- wykonać oczep,

- połączyć słupki z podwaliną i oczepem przy użyciu czopów,

- połączyć zastrzały z podwaliną i oczepem przy użyciu wrębów,

- połączyć rygle ze słupkami przy użyciu wrębów ukośnych,

- połączyć rygle z zastrzałami przy użyciu czopów,

- wypełnić mur odpowiednim materiałem budowlanym m.in. kamień i cegła, gruz

- zabezpieczyć przed degradacją biologiczną.

Program szkolenia/Tematyka

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne:

  1. Elementy muru pruskiego
  2. Zasady wykonania ściany ryglowej
  3. Rodzaje wypełnień w murze pruskim
  4. Wykonywanie konstrukcji ryglowej
  5. Ocena jakości robót

Szkolenie skierowane do

Kurs skierowany jest do osób nieposiadająych przygotowania zawodowego, jak również do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i doświadczenie w zakresie zawodu cieśli.

Wymagania stawiane kandydatom

- ukończone 18 lat

- ukończona szkoła podstawowa

- odpowiedni stan zdrowia 

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.  Część praktyczna będzie realizowana stacjonarnie.

Prowadzący

Instrukor ścinki drzew, prace na wysokościach od 2015r. Instruktor na kursach ciesielskich od 2019r. Ukończony kurs arborystyczny oraz kurs przygotowania pedagogicznego. Od 2005r działalność związana z pielęgnacją i ścinką drzew, a od 2016r działalność związana z ciesielstwem. Tytuł mistrza w zawodzie cieśla.

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne

- profesjonalny sprzęt

- środki ochrony indywidualnej

Czas trwania/Termin

3-4 dni

Cena

Cieśla- złącza ciesielskie - 1900,00 zł za osobę.

Kontakt

tel. 87 615 28 77

n.bendek@zdz.bialystok.pl