Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Podatkowa książka rozchodów i przychodów

Przyjdź, zapisz się, zdobądź wiedzę i  umiejętności!!!

Nauczysz się

- zakładać i prowadzić PKPiR

- księgować operacje finansowe podmiotów gospodarczych

- rejestrować zdarzenia w poszczególnych kolumnach Księgi

- dobierać właściwą formę opodatkowania

- amortyzować środki trwałe

- kontrolować i wykrywać błędy w dowodach księgowych

- ustalać dochód miesięczny i roczny

- ustalać podstawę opodatkowania i właściwą wysokość stawki podatku

- wypełniać deklarację PIT-5

- przechowywać dowody księgowe

Program szkolenia/Tematyka

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne:

  1. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych
  2. Zasady prowadzenia oraz rejestracji zdarzeń w PKPiR
  3. Dowody księgowe
  4. Ewidencja dodatkowa
  5. Ustalanie dochodu
  6. Obowiązek podatkowy

 

Szkolenie skierowane do

Kurs skierowany jest do osób dorosłych,  które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz prawa podatkowego jako elementu nierozerwalnie związanego z prowadzeniem księgowości.

Wymagania stawiane kandydatom

- wykształcenie średnie

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.  Część praktyczna będzie realizowana stacjonarnie.

Prowadzący

Specjalista ds. rachunkowości i finansów, uzyskany certyfikat księgowego- nadany przez Ministra Finansów RP. 23 lata stażu pracy w księgowości.

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne

- dostęp do komputerów

- wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną

Czas trwania/Termin

20 godzin

 Kursy realizowane są przeważnie w godzinach popołudniowych.

Cena

840,00 zł

Kontakt

tel. 87 615 28 77

n.bendek@zdz.bialystok.pl