Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Księgowość w firmie

Przyjdź, zapisz się, zdobądź wiedzę i  umiejętności!!!

 

Nauczysz się

- posługiwać się kontem księgowym

- wyliczyć zoobowiązania wynikające z przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych,

- sporządzić sprawozdanie finansowe

- prowadzić kasę i dokonywać operacji bezgotówkowych

- amortyzować majątek trwały oraz zmniejszać i zwiększać stawkę amortyzacyjną

- prowadzić rejestry VAT oraz naliczać i rozliczać podatek VAT, wyliczać wysokość aktualnych składek

- księgować rozliczenia wynagrodzeń

- wypełniać listę płac

- przeprowadzać kalkulację ceny produktu

- rejestrować sprzedaż za pomocą kas fiskalnych

- przeprowadzić inwentaryzację

Program szkolenia/Tematyka

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne:

  1. Bilans przedsiębiorstwa
  2. Rachunek zysków i strat
  3. Aktywa trwałe
  4. Aktywa obrotowe
  5. Podatek VAT
  6. Wynagrodzenia
  7. Rozliczenie produkcji i rozliczenia międzyokresowe
  8. Zamknięcie roku

 

Szkolenie skierowane do

Kurs skierowany jest do osób dorosłych,  które chcą uzyskać lub poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów i przepisów podatkowych.

Wymagania stawiane kandydatom

- wykształcenie średnie

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.  Część praktyczna będzie realizowana stacjonarnie.

Prowadzący

Specjalista ds. rachunkowości i finansów, uzyskany certyfikat księgowego- nadany przez Ministra Finansów RP. 23 lata stażu pracy w księgowości.

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne

- dostęp do komputerów

- wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną

Czas trwania/Termin

30 godzin

Kursy realizowane są przeważnie w godzinach popołudniowych.

Cena

950,00 zł

Kontakt

tel. 87 615 28 77

n.bendek@zdz.bialystok.pl