Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Pracownik ds. kadrowych

Przyjdź, zapisz się, zdobądź wiedzę i  umiejętności!!!

 

Nauczysz się

- organizować pracę kadr

- współpracować z pracodawcą, radcą prawnym, specjalistą ds. płac i głównym księgowym

- zawierać umowy cywilnoprawne

- zatrudniać cudzoziemców, bezrobotnych i osoby niepełnosprawne

- sporządzać sprawozdania, raporty, informacje i deklaracje dla pracodawcy, ZUS i US

- prawidłowo składować, przechowywać i archiwizować dokumentację

- ustalać podstawę naliczania zasiłków

- wypłacać, obliczać i rozliczać zasiłki

Program szkolenia/Tematyka

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne:

  1. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych
  2. Firma a usytuowanie działu kadr i płac
  3. Prawo pracy – wybrane zagadnienia
  4. Ubezpieczenia społeczne – wybrane zagadnienia

 

Szkolenie skierowane do

Kurs skierowany jest do osób dorosłych,  które chcą  uzyskać lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie profesjonalnej obsługi kadrowej firmy czy instytucji.

Wymagania stawiane kandydatom

- wykształcenie średnie

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.  Część praktyczna będzie realizowana stacjonarnie.

Prowadzący

Specjalista ds. rachunkowości i finansów, uzyskany certyfikat księgowego- nadany przez Ministra Finansów RP. 23 lata stażu pracy w księgowości.

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne

- dostęp do komputerów

- wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną

Czas trwania/Termin

30 godzin

Kursy realizowane są przeważnie w godzinach popołudniowych.

Cena

950,00 zł

Kontakt

tel. 87 615 28 77

n.bendek@zdz.bialystok.pl