Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Otwórz się na nowe możliwości - wsparcie osób dorosłych po 25 roku życia

mozliwosci24 1 1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie okresie 2024-03-01 - 2025-07-31
realizuje projekt:

Otwórz się na nowe możliwości - wsparcie osób dorosłych po 25 roku życia
nr FEWM.06.05-IZ.00-0116/23

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
– 6.5 Edukacja przez całe życie

O PROJEKCIE

 

Więcej informacji:

- tel. 87 615 28 77, 87 615 11 57

goldap@zdz.bialystok.pl

- osobiście w Ośrodku, ul. Mazurska 25, 19-500 Gołdap