Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe - IV edycja

Pomagamy zwalnianym Slider 2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.03.2024 – 28.02.2026
będzie realizował projekt:

„POMAGAMY ZWALNIANYM – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OUTPLACEMENTOWE - IV EDYCJA”

w ramach

Priorytetu 7 Rynek pracy

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

O PROJEKCIE

 

Więcej informacji:

- tel. 87 615 28 77, 87 615 11 57

goldap@zdz.bialystok.pl

- osobiście w Ośrodku, ul. Mazurska 25, 19-500 Gołdap