Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenie dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

ppoz 1 1

Czy potrafisz prawidłowo użyć gaśnicy?

Czy wiesz jak zachować się podczas zagrożenia pożarem?

Na szkoleniu z PPOŻ dowiesz się jak prawidłowo zachować się podczas zagrożenia pożarem, jak korzystać z podstawowego sprzętu ochronnego oraz zapoznasz się z oznaczeniami przeciwpożarowymi

Nauczysz się

- oceniać zagrożenie związane z pożarem,

- dobrać środki gaśnicze,

- sprawnie zorganizować i przeprowadzić ewakuację

Program szkolenia/Tematyka

  1. Zasady postępowania w razie ewakuacji, postawy prawne ewakuacji
  2. Tworzenie instrukcji pożarowo - technicznych
  3. Plan Ewakuacji - zasady tworzenia i ogłaszania
  4. Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe, instrukcja alarmowa
  5. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami w zakresie działań ewakuacyjnych
  6. Obowiązki pracownika i innych osób przebywających na terenie zakładu
  7. Ogólne zasady gaszenia pożarów
  8. Środki gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy

 

Szkolenie skierowane do

Kurs skierowany jest do osób, wyznaczonych przez pracodawców z postępowania w razie zagrożenia pożarem w zakładzie pracy, ewakuacji pracowników i zwalczania pożarów oraz dla osób indywidualnych, które chcą poznać podstawowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru

Wymagania stawiane kandydatom

- ukończone 18 lat

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z zajęć teoretycznych.

Prowadzący

Zawodowy Strażak PSP z kilkuletnim doświadczeniem oraz stażem zawodowym.

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne

- wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną

Czas trwania/Termin

8 godziny

 Kursy realizowane są  w godzinach popołudniowych.

Cena

 380,00 zł

Kontakt

tel. 87 615 28 77

n.bendek@zdz.bialystok.pl