Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenie dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy

C

Jaka jest kolejność udzielania pierwszej pomocy?

Każdy z nas jest zobowiązany przepisami prawa do udzielania pierwszej pomocy osobom, które tego potrzebują. Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych przez świadków zdarzenia na miejscu zdarzenia w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pierwszej pomocy udzielamy z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków opatrunkowych.

Kurs pierwszej pomocy przeznaczony jest dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i tych, którzy chcą powtórzyć nabyte wcześniej wiadomości oraz praktyczne umiejętności.

Nauczysz się

- ocenić stan poszkodowanego,

- dobrać narzędzia i techniki udzielenia pomocy odpowiednie do zaistniałego zdarzenia i urazu,

- sprawnie zorganizować i przeprowadzić pomoc poszkodowanemu

Program szkolenia/Tematyka

  1. Ocena stanu poszkodowanego i sytuacji
  2. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
  3. Postępowanie w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania
  4. Postępowanie w przypadku mechanicznych uszkodzeń ciała i krwotokach
  5. Postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych
  6. Ewakuacja poszkodowanego
  7. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

 

Szkolenie skierowane do

Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać przygotowanie do udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków

Wymagania stawiane kandydatom

- ukończone 18 lat

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia  odbywać się będą w formie ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem wszelkich niezbędnych pomocy dydaktycznych m.in. fantomów. Część teoretyczna będzie wzbogacona o materiały multimedialne  wspomagające proces kształcenia. Wszyscy uczestnicy szkolenia będą brać aktywny udział w zajęciach, a podstawą zaliczania szkolenia jest poprawne wykonywanie nauczanych czynności.

Prowadzący

Ratownik medyczny z kilkuletnim doświadczeniem oraz stażem zawodowym.

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne

- wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną

Czas trwania/Termin

8 godziny

 Kursy realizowane są  w godzinach popołudniowych.

Cena

 380,00 zł

Kontakt

tel. 87 615 28 77

n.bendek@zdz.bialystok.pl