Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego

przedszkole 3 1

Chcesz zostać asystentem nauczyciela wychowania przedszkolnego?
Ten kurs jest  dla Ciebie!!!

Kurs adresowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem w środowisku przedszkolnym w współpracy z nauczycielem grupy przedszkolnej. Zadaniem kursu jest  dostarczenie wiedzy na temat rozwoju dziecka, procesu adaptacji, trudnych zachowań, psychologiczno-pedagogicznych metod pracy z dziećmi oraz udzielania pierwszej pomocy dziecku.

Otwórz się na rozwój i nowe możliwości!!!

Nauczysz się

- wspierać nauczyciela przedszkolnego w sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz czynnościach porządkowych

- wspierać nauczyciela przedszkolnego w trakcie zajęć dydaktycznych

- pielęgnować i zaspokajać potrzeby dziecka w różnych okresach rozwoju

- stymulować rozwój i organizować czas wolny dzieciom

- kształtować prawidłowe nawyki, zachowania i cechy osobowościowe

- udzielać wsparcia i pomocy w sytuacji kryzysowej

- udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia

- współpracować z rodzicami i nauczycielami

Program szkolenia/Tematyka

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktykę zawodową:

  1. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy opieki nad dzieckiem
  2. Umiejętności wspomagające pracę asystenta
  3. Pielęgnowanie dziecka
  4. Opieka i wychowanie dziecka w poszczególnych okresach rozwoju
  5. Wychowanie techniczne i artystyczne
  6. Zasady udzielania pierwszej pomocy dziecku
  7. Dydaktyka
  8. Zajęcia praktyczne w przedszkolu

 

Szkolenie skierowane do

Kurs skierowany jest do osób dorosłych,  które chcą uzyskać teoretyczne i praktyczne przygotowanie  do sprawowania opieki nad dzieckiem w środowisku przedszkolnym

Wymagania stawiane kandydatom

- wykształcenie min. podstawowe

- predyspozycje osobowościowe do pracy z dzieckiem

- otwarcie na kontakt z drugim człowiekiem

- kreatywnośc i pomysłowość w działaniu

Kursanci zobowiązani są do znalezienia miejsca odbycia zajęć praktycznych w przedszkolu

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z części teoretycznej i zajęc praktycznych w przedszkolu

Prowadzący

Terapeuta, diagnosta, nauczyciel, praktyk z dużym doświadczeniem i osiągnięciami zawodowymi. Od 2015r. prowadzenie prywatnego żłobka i przedszkola  w Gołdapi. 

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne

- wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną

Czas trwania/Termin

 110 godzin

Kursy realizowane są  w  weekendy i w godzinach popołudniowych.

Cena

1800,00 zł

Kontakt

tel. 87 615 28 77

n.bendek@zdz.bialystok.pl