Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

opiekun w żłobku 1 1

Chcesz zostać opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym?
Ten kurs jest  dla Ciebie!!!

Masz odpowiednie predyspozycje, ale brakuje Ci kwalifikacji skorzystaj z naszego  kursu.   Kurs adresowany jest do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Zgodnie z wymaganiami resortowymi, osoba podejmująca pracę opiekuńczo-wychowawczą z dzieckiem do lat trzech powinna posiadać wiedzę psychopedagogiczną i umiejętności praktyczne. Kurs umożliwi zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie  zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Otwórz się na rozwój i nowe możliwości!!!

Nauczysz się

- organizować i sprawować opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3

- planować i dokumentować rozwój dziecka w codziennych sytuacjach

- kreować przedmiotowe i społeczne środowisko rozwoju dziecka

- sprawować opiekę pielęgnacyjną i zdrowotną nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się

- stymulować formy aktywności dziecka

- budować relacje społeczne z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

- radzić sobie ze stresem i rozwiązywać problemy

- udzielać dziecku pierwszej pomocy

Program szkolenia/Tematyka

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktykę zawodową:

  1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
  2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
  3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  4. Kompetencje opiekuna dziecka
  5. Praktyka zawodowa

 

Szkolenie skierowane do

Kurs skierowany jest do osób dorosłych,  które chcą uzyskać teoretyczne i praktyczne przygotowanie  w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wymagania stawiane kandydatom

- wykształcenie średnie

Kursanci zobowiązani są do znalezienia miejsca odbycia praktyki zawodowej w żłobku/klubie dziecięcym.

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z części teoretycznej i praktyki zawodowej.

Prowadzący

Terapeuta, diagnosta, nauczyciel, praktyk z dużym doświadczeniem i osiągnięciami zawodowymi. Od 2015r. prowadzenie prywatnego żłobka i przedszkola  w Gołdapi. 

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne

- wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną

Czas trwania/Termin

 280 godzin

Kursy realizowane są  w  weekendy i w godzinach popołudniowych.

Cena

2600,00 zł

Kontakt

tel. 87 615 28 77

n.bendek@zdz.bialystok.pl