Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Drwal

slider drwal 2

Przyjdź, zapisz się, zdobądź wiedzę i  umiejętności!!!

Nauczysz się

- ścinać i obalać drzewa w różnych klasach, wieku i w różnych warunkach

- okrzesywać drzewa i przerzynki drewna

- wycinać drzewa i krzewy w ramach prac pielęgnacyjnych

- wycinać drzewa i krzewy w ramach użytkowania ubocznego

- ostrzyć i konserwować pilarki do prac leśnych

- wykonywać drobne naprawy pilarek do prac leśnych

Program szkolenia/Tematyka

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne:

  1. Zasady pracy pilarką do prac leśnych przy realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej
  2. Zajęcia praktyczne - ćwiczenia treningowe 
  3. Wiadomości ogólne
  4. Zajęcia praktyczne 

 

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do jest do wszystkich osób dorosłych, które chcą podjąć pracę przy pozyskiwaniu drewna z użyciem pilarki.

Wymagania stawiane kandydatom

- ukończone 18 lat,

- ukończona szkoła podstawowa

- aktualne zaświadczenie medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy z urządzeniami emitującymi hałas i wibracje

Pożądane cechy psychofizyczne kandydatów to:

-wytrzymałość fizyczna i zdolności manualne

-poczucie odpowiedzialności

- spostrzegawczość i podzielność uwagi

- systematyczność i dokładność

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.  Część praktyczna będzie realizowana stacjonarnie (powierzchnia zrębowa na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór). 

Prowadzący

Specjalista w zakresie leśnictwa, pielęgnacji drzew, arborystyki, pracy na wysokościach z wieloletnim doświadczeniem.

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne

- profesjonalny sprzęt

- środki ochrony indywidualnej

- egzamin

Czas trwania/Termin

 Kursy realizowane są przeważnie w godzinach 7.00-15.00 bądź 8.00-16.00.

Cena

Drwal- operator pilarki – 2400,00 zł

Kontakt

tel. 87 615 28 77, 87 615 11 57

n.bendek@zdz.bialystok.pl