Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Bezpłatne kursy dla osób do 30 roku życia

kurs młodzi bezpłatny staż spawacz gołdap Sd

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 120 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnoprawnościami i 60 osób pracujących, w wieku 15-29 lat zamieszkujących subregion ełcki, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez min. 55 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez min.17osób pracujących do XII2022. 

Chcesz znaleźć, zmienić lub poprawić warunki pracy?!

Zgłoś się do projektu! Czekają na Ciebie:

 • Indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe
 • 3-miesięczne staże w lokalnych przedsiębiorstwach płatne 1033,70 netto miesięcznie
 • warsztaty, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

 Zapraszamy do udziału osoby:

 • w wieku 15-29 lat
 • zamieszkujące/pracujące w powiatach: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski
 • bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • osoby pracujące, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
Zapewniamy:
 • bezpłatny udział w projekcie
 • stypendia stażowe – 1 440,00 zł netto miesięcznie
 • stypendium szkoleniowe – 8,84 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
 • ubezpieczenie NNW

Chcesz wiedzieć więcej o warunkach udziału w Projekcie?

PRZECZYTAJ