Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla Niepracujących lub Pracujących za najniższą krajową

 

kwalifikacja praca gołdap spawacz kurs bezpłatny szkolenie SdCelem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 112 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i 68 osób pracujących, w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących subregion ełcki, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 52 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez minimum 22 osoby pracujące do II 2022.

CHCESZ ZNALEŹĆ, ZMIENIĆ LUB POPRAWIĆ WARUNKI PRACY?!

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU! CZEKAJĄ NA CIEBIE:

 • szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji
 • 3-miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców płatne 1033,70 netto miesięcznie
 • warsztaty kreowania własnego wizerunku
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Zapraszamy do udziału osoby:

 • w wieku 30 lat i więcej
 • zamieszkujące/pracujące w powiatach: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski
 • bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • osoby pracujące, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatny udział w projekcie
 • stypendia stażowe – 1 440,00 zł netto miesięcznie
 • stypendium szkoleniowe – 8,84 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży 
 • ubezpieczenie NNW

Chcesz wiedzieć więcej o warunkach udziału w Projekcie?

PRZECZYTAJ