Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Procesy grupowe i facylitacja

Szkolenia skierowane do osób pracujących z zespołami, grupami i kierujących nimi: poznasz wiedzę z zakresu kształtowania się procesu grupowego, dynamiki grupy oraz faz procesu grupowego i zarządzania procesem grupowym, poznasz metody badania indywidualnych ról zespołowych, metody aktywizowania uczestników oraz role w wieloosobowym zespole

 Program szkolenia:

1. Kiedy mówimy o grupie.

2. Dynamika grupy:

- poziom jawny i niejawny

- fazy procesu grupowego

- płaszczyzny interakcji grupy.

3. Dokąd zmierza grupa

 -  wyznaczanie  celu jako zarządzanie procesem grupowym.

4. Facylitator i jego rola  w procesie grupowym:

- kim jest,

- facylitator a trener,

- facylitator w każdej fazie procesu grupowego,

5. Role indywidualne w grupie:

- role zespołowe Belbina,

- typy negatywnych postaw uczestników grupy

- sposoby wykorzystania potencjału poszczególnych typów osobowości.