Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Efektywna komunikacja

Nie można się nie komunikować – jako istoty społeczne cały czas wysyłamy komunikaty do otoczenia. Bywa jednak tak, że coś innego mówimy, a coś innego słyszy nasz rozmówca. Na tym szkoleniu dowiesz się, co to znaczy efektywna komunikacja; efektywna, czyli taka, gdzie komunikat odebrany przez rozmówcę jest identyczny z komunikatem przez nas nadanym. Jak wtedy wszystko staje się prostsze.

Program szkolenia:

1. Typy osobowości a style komunikacji

2. Sztuka aktywnego słuchania

3. Praktyczne techniki poprawy skuteczności komunikacji

4. Spotkanie z drugą osobą w jej modelu świata

5. Mowa ciała – znaczenie sygnałów werbalnych i niewerbalnych

6. Pierwsze wrażenie – pierwszy komunikat

7. Znaczenie kontaktu wzrokowego

8. Spójność postawy, gestów oraz komunikatów

9. Asertywność w procesie komunikacji

10.Techniki radzenia sobie ze stresem podczas procesu komunikacji.