Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kelner

kelnerWszystkich zainteresowanych zapraszamy  na szkolenie „Kelner”

Celem szkolenia jest pomoc w wypracowaniu praktycznych i teoretycznych umiejętności  pracy na stanowisku kelner.

Program szkolenia:

-komunikacja i interakcje międzyludzkie
-trudny klient
-motywacja do pracy w zawodzie kelner
-praca w zawodzie kelnera - podstawowe informacje
-wyposażenie i przygotowanie sali do obsługi gości
-organizacja i techniki pracy podczas obsługi
-podawanie potraw i napojów

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego kursanci otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.  z 2014r. poz. 622).