Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Prowadzenie ekologicznej agroturystyki

agroturystykaZapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkolenia „Prowadzenie ekologicznej agroturystyki”

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia ekologicznej działalności agroturystycznej.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które planują zająć się usługami turystycznymi na wsi.

Program szkolenia:

-wprowadzenie – podstawowe pojęcia
-rozpoznawanie zasobów regionu/rejonu pod kątem rozwijania działalności agroturystycznej
-rozpoznawanie własnych możliwości pod kątem podjęcia działalności agroturystycznej
-podstawy prawne podejmowania działalności agroturystycznej - rejestracji agroturystyki jako działalności gospodarczej
-systemy klasyfikacji i kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej i żywieniowej
-wymagania dla bazy noclegowej
-filozofia eko życia zgodnego z naturą i z pełnym jej poszanowaniu
-eko gospodarstwo turystyczne, charakterystyka, wyposażenie, codzienne prace, potrawy
-zasady i wymagania w zakresie żywienia gości
-organizacja czasu wolnego gości w stylu proekologicznym
-organizacja czasu pracy usługodawcy
-koszt i cena. Zasady rozliczeń finansowych
-marketing, promocja, dystrybucja
-stowarzyszenie agroturystyczne
-różne formy wsparcia

 Po zdaniu egzaminu wewnętrznego kursanci otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.  z 2014r. poz. 622).