Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

laboratorio 424742 640Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  na szkolenie „Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu”

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej.

Szkolenie kończy się egzaminem.

Program szkolenia: 

-podstawy pedagogiki
-podstawy psychologii
-podstawy metodyki kształcenia praktycznego
-praktyka metodyczna