Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Obsługa żurawi przenośnych (HDS)

żurawZapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie „Obsługa żurawi przenośnych (HDS)”

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych w celu uzyskania uprawnień do obsługi żurawi przenośnych.

Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin zdawany przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Warunki przyjęcia na kurs:

 - ukończone 18 lat
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do zawodu
- ukończona szkoła podstawowa

Program szkolenia:

-bhp i udzielanie pierwszej pomocy
-budowa żurawi przenośnych
-obsługa żurawi przenośnych
-ogólne wiadomości o żurawiach przenośnych
-wiadomości o dozorze technicznym
-zajęcia praktyczne