Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym

palacz5 października 2016r w naszym Ośrodku rozpoczynamy szkolenie „Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym”.

Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych.

Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin kwalifikacyjny zdawany przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną

 Warunki przyjęcia na kurs:

-ukończone 18 lat,
-posiadać zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu palcz

Program szkolenia:

- wybrane zagadnienia z techniki cieplnej
- paleniska rusztowe
- paliwa stałe i przebieg procesu spalania
-paliwa ciekłe i przebieg procesu spalania
-paliwa gazowe i przebieg procesu spalania
-budowa kotłów wraz z osprzętem i urządzeniami pomocniczymi
-zasady eksploatacji kotłów i urządzeń pomocniczych
-bhp i przepisy przeciwpożarowe