Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Elektryk do 1kV

slider elektryk 1

Przyjdź, zapisz się, zdobądź wiedzę i  umiejętności!!!

Nauczysz się

- obsługiwać urządzenia elektroenergetyczne

- montować urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne

- określać kolejność i sposób wykonywania prac montażowych

- przyjmować urządzenia, instalacje i sieci do eksploatacji

- przygotować odpowiednią dokumentację

- ocenić stan techniczny instalacji

Program szkolenia/Tematyka

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne:

  1. Budowa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
  2. Montaż urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
  3. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
  4. Bezpieczeństwo
  5. Przepisy dodatkowe dla dozoru

 

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do jest do wszystkich osób dorosłych, które chcą przygotować się do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Wymagania stawiane kandydatom

-ukończone 18 lat,

-ukończona szkoła podstawowa

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna będzie realizowana stacjonarnie.

Prowadzący

Wykładowca posiadający wyższe wykształcenie z 13-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z elektryki.

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne

- egzamin

Czas trwania/Termin

40 godzin

Kursy realizowane są w godzinach popołudniowych.

Cena

1350,00 zł

Kontakt

tel. 87 615 28 77

n.bendek@zdz.bialystok.pl