Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Specjalista ds. kadr i płac

kadry i płace

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika do spraw kadrowych i płacowych.

Zapewniamy sprzęt oraz materialy dydaktyczne.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnetrznym.

Warunki przyjęcia na kurs:

- wykształcenie co najmniej średnie

Program szkolenia:

- klasyfikacja podmiotów gospodarczych.
- usytuowanie działu kadr i płac
- prawo pracy. Wybrane zagadnienia
- kadry
- ubezpieczenia społeczne
- płace

 Po zdaniu egzaminu wewnętrznego kursanci otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.  z 2014r. poz. 622).