Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Cięcie termiczne metali

21 października  2016r  rozpoczynamy szkoleniecięcie termiczne metali

Celem szkolenia jest opanowanie podstawowych wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu ciecia termicznego metali. Szkolenie przygotowuje  uczestników do egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa.

Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin kwalifikacyjny zdawany przed egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Warunki przyjęcia na kurs:

- ukończone 18 lat
-brak przeciwwskazań zdrowotnych potwierdzony  przez lekarza

Po zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje:

-Książeczkę Spawalniczą
-Świadectwo egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza
-Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.  z 2014r. poz. 622).