Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych

koparko ładZapraszamy na szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych

Celem szkoleń jest przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III. klasy uprawnień.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w siedzibie naszego Ośrodka.

 

Zakres szkoleń klasa trzecia w specjalnościach:

  • koparkoładowarki - wszystkie typy
  • koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
  • ładowarki jednonaczyniowe - wszystkie typy
  • zagęszczarki i ubijaki wibracyjne - wszystkie typy
  • przecinarki do nawierzchni dróg - wszystkie typy

Warunki przyjęcia na kurs:

-ukończone 18 lat
-wykształcenie co najmniej podstawowe
-aktualne zaswiadczenie lekarskie, stwioerdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed komisją IMBiGS  (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego). Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu słuchacze uzyskują uprawnienia wpisane w książeczkę operatora.