Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

Strona główna

Kursy spawalnicze

 Przyjdź, zapisz się, zdobądź wiedzę i  umiejętności!!!

Nauczysz się

umiejętności spawania blach i rur – spoinami pachwinowymi i czołowymi w zakresie:
- spawania MAG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135) lub
spawania MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (131) lub
- spawania TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141) lub
- ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną MMA (111)

wg wymagań normy: PN-EN ISO 9606-1 dla stali lub wg PN-EN ISO 9606-2 dla aluminium.

Program szkolenia/Tematyka

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne:

1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu
2. Rysunek techniczny w spawalnictwie
3. Materiały podstawowe
4. Materiały dodatkowe
5. Podstawy elektrotechniki
6. Urządzenia i sprzęt do spawania
7. Technika i technologia spawania
8. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych
9. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
10.Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
11.Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa
12.Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych
13.Zajęcia praktyczne

Szkolenie skierowane do

Szkolenia spawalnicze skierowane są do osób, które chcą zdobyć umiejętności spawania, nowy zawód lub uzupełnić posiadaną wiedzę.

Wymagania stawiane kandydatom

- ukończone 18 rok życia,
- ukończona szkoła podstawowa
- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (od lekarza medycyny pracy)

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna będzie realizowana stacjonarnie (na spawalni).

Prowadzący

Instruktorzy kursów spawalniczych z wieloletnim doświadczeniem

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne,
- materiały spawalnicze,
- środki ochrony indywidualnej (przyłbice, rękawice, czapki, fartuch spawaliczy, rękawy spawalnicze),
- egzamin przed licencjonowanym egzaminatorem Istytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kursant, który zda egzamin teoretyczny i praktyczny otrzymuje:

- zaświadczenie o ukończeniu kursu spawacza wydane na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652),

- Książeczkę Spawacza,

- Świadectwo Egzaminu Spawacza,

Czas trwania/Termin

Spawanie metodą MAG/MIG – 116 godzin
Spawanie metodą TIG – 116 godzin
Spawanie metodą MMA -116 godzin

Kursy realizowane są w godzinach popołudniowych. Dla zorganizowanych grup kurs może być realizowany w dowolnych godzinach lub w trybie weekendowym. Na życzenie klienta kurs może być realizowany w przedsiębiorstwie po uprzedniej akceptacji miejsca do przeprowadzenia zajęc.

Cena

Spawanie metodą MAG/MIG –3 500,00 zł

Spawanie metodą TIG –3 600,00 zł

Spawanie metodą MMA -2 500,00 zł

 

Kontakt

Natalia Bendek

n.bendek@zdz.bialystok.pl