Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Szkoły zaoczne

Liceum Ogólnokształcące Zaoczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Gołdapi.

(3 - letnie na podbudowie gimnazjum)

Liceum Ogólnokształcące Zaoczne ZDZ w Białymstoku z/s w Gołdapi jest placówką niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Ukończenie szkoły pozwala na uzyskanie wykształcenia średniego i możliwość przystąpienia do matury. Nasza szkoła mieści się przy ul. Mazurskiej 25. Dysponujemy własną bazą dydaktyczną: 6 sal wykładowych, pracownia komputerowa, pomieszczenia biurowo-administracyjne, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze. Sale wykładowe wyposażone są w sprzęt audiowizualny (projektory multimedialne, laptopy) oraz w środki i pomoce dydaktyczne. Współpracujemy z kadrą dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i dużą wiedzą merytoryczną.

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek