Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Egzaminy semestrale

Harmonogram egzaminów semestralnych

semestr VI

Przedminot  Data  Godzina  Sala
 Matematyka (pisemny)  04.04.2016   16.00 5  
 Język polski (pisemny)  17.30
 Matematyka  05.04.5016  16.00  5
Język polski
Język angielski (pisemny) 06.04.2016 16.00 5
Język angielski 07.04.2016 16.00 5
Geografia