Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

"Stawiam na aktywność - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia"

AktywnośćWM18 zdjęcie z logoBezpłatny projekt nie tylko dla bezrobotnych!!!

"Stawiam na aktywność - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia"

 

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • ukończyły 30 lat
 • zamieszkują powiat: ełcki, gołdapski, olecki
 • pozostają bez pracy: bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo
 • pracują i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają jeden z poniższych warunków:
  • miesięczne zarobki nie przekraczają 2250zł brutto lub zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto
  • są zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki w poprzednim miesiącu nie przekroczyły kwoty 2250zł brutto

 

Zapewniamy:

 • stypendia stażowe - 1 017,40 zł netto miesięcznie + składki społeczne
 • stypendium szkoleniowe - 8,69 zł brutto za każda godzinę szkolenia zawodowego
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależna na czas szkoleń i staży

Oferujemy:

1. Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo:

- Wsparcie psychologiczno-doradcze

- Pośrednictwo pracy

- Szkolenia zawodowe

- Staże u lokalnych przedsiębiorców (3miesięczne)

2. Osoby pracujące:

- Wsparcie psychologiczno-doradcze

- Pośrednictwo pracy

- Szkolenia zawodowe

Więcej informacji w Ośrodku Kształcenia  Zwodowego w Gołdapi