Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

„Twój Cel-PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego”

zdjęcie Praca

 

 Celem szkolenia jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 30-49 lat zamieszkujących subregion ełcki, prowadząca do znalezienia zatrudnienia

 

 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

- szkolenia zawodowe

-3-miesięczne staże w lokalnych przedsiębiorstwach

-warsztaty, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

- bezrobotne niezarejestrowane w PUP

- w wieku 30-49 lat

- zamieszkujące powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski

W ramach projektu zapewniamy:

-bezpłatny udział w projekcie

- stypendia stażowe – 1017,40 netto miesięcznie

-stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże

 
Więcej informacji w Ośrodku Kształcenia  Zwodowego w Gołdapi

 

 Formularz zgłoszeniowy