Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II Edycja

Cel projektu: Nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez dorosłych 80 kobiet i 60 mężczyzn z podregionu ełckiego poprzez realizacjękwalifikacyjnych kursów zawodowychod 30.06.2017 do 30.09.2019.

W ramach projekturealizowany będzie następujący kwalifikacyjny kurs zawodowy:

PROWADZENIE RACHUNKOWŚCI 

Projekt skierowany jest do140 osób dorosłych(60 mężczyzn i 80 kobiet)::

  • powyżej 18 roku życia osób, które zamieszkują na obszarze województwa Warmińsko - Mazurskiego (zgodnie z KC), poza osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą i które z własnej inicjatywy zainteresowane są podnoszeniem swoich kompetencji i umiejętności zawodowych w formach pozaszkolnych:
  • w tym:

-        osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i niezarejestrowane

-        bierne zawodowo

-        osoby niskowykwalifikowane

-        osoby pracujące 

Kurs jest bezpłatny; kształcenie realizowane jest w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach (Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz. U. z 2012 poz. 184).

Co daje kwalifikacyjny kurs zawodowy?

  • Po ukończonym kursie możesz przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji.
  • Po zdanym egzaminie i uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia uzyskujesz tytuł zawodowy.
  • Po zakończeniu każdej z kwalifikacji uzyskujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: Formularz_zgĹoszeniowy.doc