Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Drwal-operator pilarki

wood trim 596948 180

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób dorosłych, które chcą podjąć pracę przy pozyskiwaniu drewna z użyciem pilarki.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.

Warunki przyjęcia na kurs:

-ukończone 18 lat,
-wykształcenie co najmniej podstawowe,
-zaświadczenie lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy z urządzeniami emitującymi hałas i wibracje

Program szkolenia:

-wiadomości ogólne
-zasady pracy pilarką do prac leśnych przy realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej
-zajęcia praktyczne-ćwiczenia treningowe
-zajęcia praktyczne