Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem

wózek

Celem szkolenia jest:

-nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania kwalifikacji uprawniających do kierowania, obsługi i wykonywania prac ladunkowych na wózkach  jezdniowych napedzanych silnikiem, za wyjątkiem wozków specjalizowanych
-nabycie wiedzy i umiejętności do uzyskania kwalifikacji uprawniających do wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem, za wyjatkiem wózków specjalizowanych

Warunki przyjęcia na kurs:

- ukończone 18 lat
-minimum ukończona szkoła podstawowa 8-klasowa lub gimnazjum
-stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego

Program szkolenia:

- budowa układu jezdnego wózka
- czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej zakończeniu
- czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy
- mechanizmy podnoszenia wózka podnośnikowego i wymagania wobec ich elementów
- podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych
- podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne
-praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych
-praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym
-procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru
-stateczność i zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego
-układ hydrauliczny wózka podnośnikowego
-urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych
-warunki bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków
-zasady eksploatacji wózków jezdniowych zasilanych gazem - wymiana butli gazowych

Po zakończeniu szkolenia organizowany jest egzamin.