Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenia spawalnicze


spawaczka
Szkolenia przygotowują  uczestników do egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa.

Bezpośrednio po zakończeniu szkoleń odbędzie się egzamin kwalifikacyjny zdawany przed egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Szkolenia:

-Spawanie metodą TIG – 141

-Spawanie metodą TIG - 141-wykonywanie doczołowych złączy blach

-Spawanie metodą TIG - 141-wykonywanie doczołowych złączy rur

-Spawanie metodą MIG lub MAG - 131/135

-Spawanie metodą MIG lub MAG - 131/133-wykonywanie doczołowych złączy blach

-Spawanie metodą MIG lub MAG - 131/135-wykonywanie doczołowych złączy rur

-Spawanie łukowe elektrodą otuloną – 111

-Spawanie łukowe elektrodą otuloną 111-wykonywanie doczołowych złączy blach

-Spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111-wykonywanie doczołowych złączy rur

Po zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje:

-Książeczkę Spawalniczą
-Świadectwo egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza
-Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem MEN